dijous, de setembre 24, 2009

GPU RV870 d'AtiEl món de la tecnologia no s'atura mai, i un dels sectors que últimament evoluciona més de pressa és el de les targes gràfiques. Ahir Ati va presentar oficialment la seva nova família de GPU's RV870 que representa un nou gran salt per incloure suport de Direct3D 11.

Yesterday, Ati officialy showed his new GPU family called R800 that suppose a new big leap to include Direct3D 11 support.

A Direct3D 11 el clàssic pipeline gràfic es modificat afegint un tessel·lador i dos nous tipus de shaders per a controlar l'entrada i la sortida d'aquest. Un altra de les novetats de Direct3D 11 són els Compute shaders, per executar codi genèric a la GPU, al estil d'OpenCL.

Direct3D 11 adds to the classic render pipeline a tessellator and two new types of shaders to control the input and the output of this. Another of the innovations in Direct3D 11 are the Compute shaders, that will be used to execute generic code in the shader units like OpenCL.

El tessel·lador és la novetat més interessant. Això permetrà generar renders més detallats a partir de models simples. Ati porta ja durant moltes generacions de les seves targes incloent un tessel·lador a la GPU que ningú fa servir, per que no hi ha suport a les principals API's utilitzades. Espero que ara que l'API d'OpenGL s'actualitza cada 6 mesos puguem gaudir ben aviat de totes aquestes novetats.

Tessellator is the most interesting innovation. With this we will be able to generate more detailed renders with simple models. Ati includes a tessellator in his GPUs since a lot of generations ago, but nobody uses it because the main APIs don't support it. Hope that now that OpenGL API is updated every 6 months, we will be able to have all this innovations soon.

Podeu trobar reviews més detallades sobre les RV870 a: AnandTech, Tom's Hardware and X-bit labs.

You can find more detailed reviews in: AnandTech, Tom's Hardware and X-bit labs.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada